İsteğe bağlı sigorta kaç yıl ödenir?

0

Bir işte sigortalı olarak çalışmayan kimseleri, prim ödemeleri koşuluyla sigortalayan sigorta türüne isteğe bağlı sigorta denir. Peki, isteğe bağlı sigorta kaç yıl ödenir? Merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz…

Sigorta primleri insanların hem sağlık güvencesi hem de emeklilik şartlarından en önemli olanlarından biridir ve düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Devlet memurları ve işçilerin sigorta primleri işverenler tarafından ödenirken esnaf, çiftçi ve diğer meslek gruplarında yer alanlar prim ödemelerini elde ettikleri gelire göre yapmaktadır.

Gelir miktarı yükseldikçe ödenmesi gereken tutar artarken gelir azaldıkça ise prim de azalmaktadır. Elde edilen gelirin en alt seviyesi asgari ücret olarak kabul edilmekte ve en düşük sigorta primleri asgari ücret baz alınarak hesaplanmaktadır. Dileyenler sigorta primlerini isteğe bağlı olarak yatırabilmektedir. Fakat bunun gerçekleşmesi için bir takım şartların sağlanması gerekmektedir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?

İsteğe bağlı sigorta, bireyin kendisini uzun vadeli olacak şekilde güvenceye almasıdır. İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı kanunun 50. maddesinde de, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigorta şeklinde tanımlanmıştır.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA BAŞVURABİLİR?

Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

– 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan (SSK, Emekli Sandığı gibi)

– Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

– Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

-18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga (Yürürlükten kaldırılmış) kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek olmadan, Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

5434 sayılı Kanunun mülga 12’nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOLLARI

Kanuna göre ve yürürlükteki mevzuata göre isteğe bağlı sigorta ödeme yapılabilen sigorta kolları şunlardır;

– İsteğe bağlı bağkur (4b),
– İsteğe bağlı ek 5 tarım ssk ,
– Ev hanımları için isteğe bağlı bağkur (4b)
– Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?

– Ek 5 tarım sigorta primi ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksanız yaş haddinden emeklilik için 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü tamamlamanız gerekir.

– İsteğe bağlı 4B Bağkur ve ev hanımları için isteğe bağlı 4B Bağkur kapsamında yaş haddinden emekli olabilmek için ise 5400, normal emeklilik için 9000 prim gününü tamamlamanız gerekir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ NE KADAR?

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta kolları için ödenecek prim tutarları ise;

– Ek 5 tarım sigortası: 583,48 TL,
– İsteğe bağlı bağkur primleri: 649,44 TL,
– Ev hanımları isteğe bağlı bağkur primleri: 541,20 TL

HABERTURK EKONOMİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here